AUDITORIA

AUDITORIA

Una auditoria proporciona confiança a la informació econòmica i financera de una empresa i projecta transparència i fiabilitat a tercers. Addicionalment, és un objectiu de Senior Manager Auditors i Consultors, S.L. que els nostres clients obtinguin de la auditoria una visió complerta dels seus negocis que els hi permeti la màxima eficiència, rendibilitat i competitivitat en el sector en el que operin,

La nostra experiència està basada en el compromís de proporcionar uns serveis professionals de la màxima qualitat de forma lo més propera als clients per assistir-los per una correcta pressa de decisions y proporcionant-los el màxim valor afegit, com s’espera de nosaltres.

Els nostres professionals compten amb una gran experiència en la atenció a corporacions de un ampli rang de sectors i cultures de negocis, que fa possible el nostre compromís de servei al client.

Entre els diferents serveis que nosaltres prestem en aquesta àrea, voldríem desglossar els següents:

 • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidades (obligatòries o voluntàries).
 • Auditoria de informació financera intermitja.
 • Auditoria a efectes de consolidació de filials de societats estrangeres i reportant a l’Auditor del Grup.
 • Auditoria justificativa de subvencions.
 • Informes especials requerits per la legislació mercantil.
 • Auditories en processos de compra / venta (due-diligence).
 • Revisions limitades i procediments acordats.
 • Informes d’expert independent.
 • Peritatges judicials.
 • Valoració de societats.
 • Auditories de gestió i / o sobre els control interns.
 • Preparació, auditoria i / o del internal reporting package a efectes de consolidació.